קנאביס רפואי

מידע נוסף

בקטוכם מחזיקה ברישיון להובלה ובדיקה של תפרחת קנאביס ומוצרי קנאביס סופיים, בהתאם לדרישות משרד הבריאות.
על פי הוראות פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש התשל"ג 1973),  קנאביס הוא חומר המוגדר כסם מסוכן ולגביו חל איסור שימוש מלבד השימוש לצרכים רפואיים.
כל עיסוק בקנאביס בארץ מחויב ברישיונות והסמכות אותן מנפיקה יחידת הקנאביס הרפואי (יק"ר) במשרד הבריאות.

יחידת הקנאביס הרפואי (יק"ר) פרסמה את הסטנדרט IMC-GAP בו צריך לעמוד כל העוסק באחד או יותר מהשלבים בשרשרת אספקת הקנאביס הרפואי בישראל.
תקן זה מאגד בתוכו הוראות ברורות לאופן בו יש לדגום ולבדוק את הגידולים ומוצרי הקנאביס השונים במעבדה מוכרת ובעלת רישיון.
התקן קובע רמות מותרות עבור 5 פרמטרים אותם כל מגדל חייב לבדוק :

 1. חומרים פעילים
 2. שאריות חומרי הדברה
 3. מתכות כבדות
 4. זיהומים מיקרוביאליים
 5. רעלנים

אנו מבצעים בדיקות לחומרים הפעילים הבאים:
CBC, CBDV ,CBDA ,CBGA ,CBG ,CBD ,THCV ,CBN ,CBCA ,THCA ,THC

רמת שאריות חומרי הדברה בהתאם לתקנות בריאות הציבור- "מזון שאריות חומרי הדברה".
המעבדה מבצעת נוהל 109 לפי דרישות יבוא כולל חומרים GUAZATINE, DITHIOCARBAMATE.

רמת המתכות הכבדות הן אלו המופיעות בפארמקופיאה האירופית העדכנית ובמסמך 'קווים מנחים לכמות מרבית של מתכות כבדות במזון'. המתכות הכבדות אותן נדרש לבדוק :

 • קדמיום (Cadmium)
 • עופרת (Lead)
 • כספית (Mercury)
 • ארסן (Arsenic)
 • ניקל (Nickel)
 • אבץ (Zinc)

אנו מבצעים את כלל הבדיקות המיקרוביאליות ע"פ דרישת היק"ר (ע"פ חוזר 151):
TAMC ,MOULD&YEAST ,E.COLI O157 ,E.COLI ,SALMONELLA ,SHIGELLA ENTEROBACTERIACEAE ,LISTERIA P.AERUGINOSA ,S.AUREUS.

זיהוי פטריות פתוגניות לקנאביס בחומר צמחי ובמצעי גידול.