כימיקלים

מידע נוסף

אנו מבצעים בדיקות איכות, בטיחות, יעילות והתאמה לתקנים מקומיים ובינלאומיים של כימיקלים לשימושים שונים במגוון ענפי התעשייה.
העובדה כי כימיקלים הם פן משמעותי כמעט בכל מוצר בו אנו נתקלים בחיי היומיום מדגישה את החשיבות לבדוק באופן תמידי את יעילותם, בטיחותם ועמידתם בדרישות רגולציה.

תכשירי הדברה הם חומרים מסוכנים המכילים רעלים.
הם נרשמים על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות, לכל תכשיר הדברה יש תווית המפרטת כיצד להשתמש בתכשיר.
שימוש בתכשיר הדברה בניגוד להוראות המופיעות על התווית מהווה עבירה על החוק ועלול לסכן את בריאות הציבור ואת איכות הסביבה.
המעבדה מוכרת ע"י הגנת הסביבה ומוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות לביצוע בדיקות תכולת חומר פעיל כגון:
Bioallethrin
Brodifacoum
Bromadiolone
Bromopropilat
Bupirimate
Captan
Carbaryl

חומרי גלם לפי מונוגרפים של FCC/USP
Assay
Identification
Heavy metals
Iodine value
Saponification value
Loss on drying/ignition
Chloride/fluoride/sulfate
Refractive index
VOI