תוצרת חקלאית

מידע נוסף

יכולתה של בקטוכם להעניק פתרונות לאורך כל שרשרת הערך – מהשדה למדף, מאפשרת לה להוביל את תחום בדיקות המעבדה לענפי החקלאות השונים כבר עשרות שנים.
אנו מעניקים שירותים לענפי החי והצומח, החל מבדיקות גנטיות של זרעים, דרך זיהוי מחלות בשלב הצמח ועד בדיקות לנוכחות מזהמים ושאריות חומרי הדברה בתוצרת מוגמרת.
בין לקוחותינו נמנות חברות זרעים מובילות, חקלאים ומגדלים, יצואני ויבואני תוצרת טרייה.
כמו כן, אנו מעניקים שירות תומך מחקר ופיתוח עבור חברות הזנק בתחום החקלאות המתקדמת לאפליקציות שונות.
בקטוכם פועלת תחת הכרה של משרד החקלאות ומשרד הבריאות לביצוע דיגום ובדיקות בתוצרת חקלאית טרייה, תוצרת חקלאית אורגנית (השירותים להגנת הצומח) וחקלאות מן החי (השירותים הווטרינריים) וקנאביס רפואי (יק"ר – יחידת הקנאביס הרפואי).

 

תחום עקומות דעיכה עוסק בבדיקות מעבדה לקביעת דעיכת חומרי הדברה בניסויי שדה מכוונים, הקובעים רמה מרבית של שארית מותרת (MRL) ומספר ימי המתנה בין הריסוס האחרון לקטיף.
המעבדה מוסמכת ומוכרת ע"י הגנת הצומח לביצוע ולידציה של הניסוי לחומרים חדשים בגידולים חדשים או לחומרים הקיימים בגידולים חדשים.

שאריות חומרי הדברה

סריקה של כ-300 חומרי הדברה לזיהוי וכימות השאריות ברמות הגילוי בהתאם לתקנים לאומיים ובינלאומיים.
חומרים בודדים עולל המטבוליטים שלהם לפי דרישת לקוח

 • ירקות ופירות טריים (תוצרת חקלאית קונבנציונלית  טרייה)
 • צמחי ומצעי גידול
 • עקומות דעיכה לרישוי חומרי הדברה
 • ניסוים ומחקרים של פעילות ופירוק חומרי הדברה

שאריות חומרי הדברה בתוצרת אורגנית

חקלאות אורגנית עוסקת בגידול התוצרת תוך התחשבות בערכי טבע ושימור קרקע. ערכים אלו מתבטאים בין היתר באיסור על שימוש בחומרים הדברה ודישון קונבנציונליים, איסור המחייב הקפדה מרבית בכל שלבי הטיפול, העיבוד והשינוע בהתאם לדרישות ולתקנות להסדרת תוצרת אורגנית של השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות.

בקטוכם הינה מעבדה מוכרת על ידי משרד החקלאות לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת אורגנית. הרגישות הנדרשת לזיהוי וכימות כל החומרים בסריקה GC-MS/LC-MS, עומדת בהבדל של 100% לעומת השיטות הקונבנציונליות.

אנו מבצעים בדיקות לזיהוי נוכחות של זיהומים מיקרוביאליים בתוצרת חקלאית בהתאם לדרישות התקן הישראלי.
הרמה המותרת של גורמים מיקרוביאליים נקבעו בהתייחס לדרישות הפרמקופיאה העדכנית וכן בהתאם לתקנות  HACCP, ISO ולדרישות איכות ובטיחות של מזון מוכן לאכילה.
הפרמטרים המיקרוביאליים הנבדקים הם :

 • ספירה כללית
 • שמרים ועובשים
 • אי-קולי (coli O157, E.coli)
 • סלמונלה
 • ליסטריה
 • אנטרובקטריום
 • Aeruginosa
 • Aureus

בשנות השבעים של המאה הקודמת נתגלו בחוות בורולה Booroola שבאוסטרליה כבשים שוולדנותם גבוהה.
לאחר שנחקרה התכונה הגנטית המביאה לכך, נמצא שהוולדנות הגבוהה היא תכונה מורשת מונוגנית ונשיאת הגן תורמת להעלאת שיעור הביוצים במחזור, ומכאן – להגדלת הוולדנות.
במעבדה בודקים דגימות דם כבשים, לצורך קביעת ההרכב הגנטי שלהם. ההרכב הגנטי של הכבשים יקבע האם הנקבות ימליטו תאומים או שלישיות בהמלטה יחידה.
לצורך הבדיקה מפיקים מדגימת הדם DNA של הכבשה ובודקים בשיטה מולקולרית את הרכב הדגימה.
הבדיקה מתבצעת במכשיר Real time PCR.