הסמכות

מידע נוסף

אנו מאמינים שמקצוענות ללא פשרות ניתן להשיג באמצעות יישום שיטות אנליטיות מהימנות, בשילוב מפרטים נכונים, דיוק ורגישות לצד יכולת לחזור במדויק על תהליכים וניסויים.
בזכות המקצוענות שלנו התוצאות שאנו מספקים עומדות בתקנים הבינלאומיים המחמירים:
EPA, USP, Standard Methods, DAB,EP, B. Herbal Pharm, NIOSH
התהליכים אצלנו מבוקרים ע"י מחלקת הבטחת איכות המפקחת על אמינות ותקינות התהליכים בהתאם למוגדר על פי ISO 17025  ובהתאם לדרישות הכרה של הרגולטורים.
מעבדת בקטוכם הינה מעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות לתקן ISO 17025
ובעלת הכרות מטעם הרגולציה הישראלית:
-הכרה מטעם משרד הבריאות לבדיקות מיקרוביאליות וכימיות במים, מוצרי מזון וקוסמטיקה
-הכרה מטעם הגנת הסביבה ורשות המים לבדיקות שפכים וקולחין
-הכרה לבדיקות חומרי הדברה מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השירותים להגנת הצומח והביקורת
-הכרה מטעם משרד הכלכלה לבדיקות מזון מים משקאות ומשקאות כוהליים על פי התקנים הרשמיים של מכון התקנים הישראלי