דלק

מידע נוסף

בנזין לסוגיו : בדיקות לפי ת"י 90 ו-228EN- כולל בדיקת מספר אוקטן (RON ו-MON), אידוקציה, לחץ אדים ותוספים.

סולר לסוגיו : בדיקות לפי תקן ישראלי 107 ו-590EN- כולל בדיקת גפרית, זיקוק, תכולת מים, מזהמים ותוספים.

מזוט לסוגיו : לפי תקן ישראלי 116.

מזוט ימי : לפי 8217 ISO ת"י 1266.

דלק סילוני : לפיD-1655-ASTM  לפי ת"י 5563 או DEF-91, כולל בדיקת JFTOT – עמידות תרמית של דלק סילוני.

קרוסין : לפי תקן ישראלי 100.

ביו דיזל : לפי ת"י 5731, ו-EN-14214.

אוריאה : לפי ת"י 5852 או EN-22241.

אתנול : לפי ת"י 5854 או EN-15376.

M15 (בנזין המכיל מתנול) : ת"י 90 חלק 4.

נוזל בעירה (דלקים  ממחזור שמנים) : ת"י 6373.

בדיקות סולר מגנרטורים.

בדיקות סולר מטורבינות.

בדיקות קונדנסט.

זיוף ומיהול דלק עלול לגרום לתקלות תפעוליות וכשלים טכניים שמובילים לא פעם לנזקים בלתי הפיכים. למבדקה ניסיון רב בגילוי מיהולים וזיופים בדלק כולל אפיון הזיהום. כמו-כן, אנו מחזיקים ביכולת ובניסיון שמעניק מענה מהיר ויעיל לטיפול בתקלות במשק הדלק ומתחייבים לביצוע בדיקות בזמני אספקה קצרים במיוחד.

חוק הדלק מחייב כל תחנת דלק לעמוד בהתקשרות עם מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות – בדיקת גופרית בסולר, ובדיקת אוקטן בבנזין.

אנו מבצעים דיגום של סולר ובנזין ממאות תחנות דלק על-פי דרישות חוק הדלק ומשרד התשתיות. לרשותנו דוגמים מוסמכים בפריסה ארצית לביצוע דיגום מוצרי הדלק בכפוף לדרישות הרגולטור ובהתאם לתקן.