דיגום ובדיקות שטח

מידע נוסף

בקטוכם מעמידה לרשות לקוחותיה מערך דיגום ואיסוף דגימות בפריסה ארצית ומספקת שירות מקצועי, אמין ובזמינות גבוהה.
צוות הדוגמים הינם בעלי ניסיון וידע רב בתחום, מוסמכים ומוכרים ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומשרד הבריאות ובעלי תעודות דיגום מים רמה א' ו-ב', דיגום שפכים וקולחין.
במסגרת תפקידם עוברים הדוגמים ריענון והדרכות שוטפות תוך הקפדה על דרישות הרגולציה ובקרת איכות שוטפת.

הובלת הדגימות למעבדה מתבצעת בתנאים אופטימליים בכדי להבטיח את אמינות התוצאות.
כל דוגם מצויד בניידת הכוללת ציוד מגוון מהמתקדמים בשוק לרבות מכשירי שטח, מכשירי דיגום מורכב, מקררים עם בקרת טמפ' ועוד.
מטרתנו, להעניק את שירותי הדיגום ברמה הגבוהה והמתקדמת ביותר במגוון תחומים.

דיגום האיכות התברואית של מים המיועדים לשתייה ולבישול מזון וכמו כן מים בתעשיית המזון המיועדים להיכנס להרכב המזון או הבאים עם חומר מהחומרים שמהם מורכב המזון, בהתאם לפקודת בריאות העם 1940.

דיגום  פסולת המורחקת בהזרמה או פסולת נוזלית, לרבות מוצקים בתרחיף ומוצקים מומסים.

דיגום שפכים שעברו טיפול בהתאם לתקנות בריאות העם 2010 (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים( שהשפיע על איכותם, במטרה להשתמש בהם לצרכי חקלאות או הזרמת למקורות מים כגון: נחלים ומי ים.

אוסף של דגימות חטף הנלקחות באופן ידני או בעזרת מכשור ייעודי, לפרקי זמן המוגדרים על פי דרישות תכנית הדיגום.

נטילת מדגמים של מזון לעריכת בדיקות מיקרוביולוגיות בהתאם לתקן, תוך שמירה על טמפרטורה, כלי דיגום ותנאים סטריליים כנדרש.

נטילת דוגמא של האוויר במקום ובזמן מסוימים לשם ניתוח ריכוז המזהמים הרלוונטיים לבדיקה ובהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.

דיגום מים הנמצאים בחלל השוכן מתחת לפני האדמה, באמצעות משאבה ייעודית ואמצעים טכנולוגיים מהמשוכללים בתחום.

בקרה שוטפת של צינור ייעודי, המוחדר לקרקע מתחת למפלס מכילי הדלק, במטרה לוודא שאין דליפת דלק מהמכלים המוטמנים בקרקע.