איכות הסביבה

מידע נוסף

שמירה על הסביבה בה אנו חיים היא תנאי הכרחי לקיומה של מערכת אקולוגית בריאה, איכותית ובטוחה יותר לכולנו.
בקטוכם רואה עצמה שותפה למשימה ומעניקה שירותי בדיקות מעבדה, דיגום וניטור מתקדמים במגוון תחומים לחברות תעשייה מובילות, תאגידי מים ויועצי איכות סביבה.
כל אלה על מנת לבחון את התאמת בדיקות האוויר, המים, הקרקע ומוצריהם השונים לדרישות הרגולציה המקומית.

כמקור חיוני ראשון במעלה, שמירה על איכותם ובטיחותם של מים מעוגנים במדינות רבות בחוקים ותקנות רגולטוריות. אנו מעניקים שירותי דיגום ובדיקות מעבדה למגוון מוסדות – מפעלי תעשייה, מכוני טיהור שפכים, בריכות ציבוריות, בתי מלון, רשתות הסעדה, בתי חולים ודיור מוגן, רשויות מקומיות, עיריות, תאגידי מים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ועוד.
המשך קריאה

כמקור חיוני ראשון במעלה, שמירה על איכותם ובטיחותם של מים מעוגנים במדינות רבות בחוקים ותקנות רגולטוריות. אנו מעניקים שירותי דיגום ובדיקות מעבדה למגוון מוסדות – מפעלי תעשייה, מכוני טיהור שפכים, בריכות ציבוריות, בתי מלון, רשתות הסעדה, בתי חולים ודיור מוגן, רשויות מקומיות, עיריות, תאגידי מים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ועוד.
המשך קריאה

כמקור חיוני ראשון במעלה, שמירה על איכותם ובטיחותם של מים מעוגנים במדינות רבות בחוקים ותקנות רגולטוריות. אנו מעניקים שירותי דיגום ובדיקות מעבדה למגוון מוסדות – מפעלי תעשייה, מכוני טיהור שפכים, בריכות ציבוריות, בתי מלון, רשתות הסעדה, בתי חולים ודיור מוגן, רשויות מקומיות, עיריות, תאגידי מים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ועוד.
המשך קריאה