איכות הסביבה – מים

מידע נוסף

כמקור חיוני ראשון במעלה, שמירה על איכותם ובטיחותם של מים מעוגנים במדינות רבות בחוקים ותקנות רגולטוריות.
אנו מעניקים שירותי דיגום ובדיקות מעבדה למגוון מוסדות – מפעלי תעשייה, מכוני טיהור שפכים, בריכות ציבוריות, בתי מלון, רשתות הסעדה, בתי חולים ודיור מוגן, רשויות מקומיות, עיריות, תאגידי מים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ועוד.

קטגוריות

מים הם המרכיב החיוני ביותר בתזונה.
עם ביצוע בדיקות מדוייק ובקרה מתמשכת, אנו מבטיחים מי שתייה מושלמים מבחינה היגיינית.
בדיקות כימיה ומיקרוביולוגיה למי שתיה מבוצעות על פי תקנות בריאות העם של משרד הבריאות ובשיטות Standard Method כגון: קוליפורמים, קוליפורמים צואתיים, אי-קולי ועוד.

מי קולחין הם מי שפכים העוברים תהליך של סינון וטיהור לצורך השקיית גידולים חקלאיים.
אנו מבצעים בדיקות כימיה ומיקרוביולוגיה לקולחין, בהתאם לתקנות בריאות העם ותקנות קולחין של משרד הבריאות.

תמלחת היא תמיסת מי מלח שמליחותה גבוהה ממליחותם של מי ים.
תמלחות משמשות בין היתר בתעשיית המזון ובתעשיית העורות.

בדיקות כימיה ומיקרוביולוגיה לתמלחות בשיטות Standard Method ו-EPA האמריקאי.

איכות גבוהה במי תהום חיונית לקיום מי שתייה מושלמים.
עם דגימה מקצועית וניתוח מעבדה מדוייק, דוגמי המים שלנו בבקטוכם מבטיחים שליטה רציפה במי התהום שלנו ובכך אנו תורמים תרומה חשובה לאבטחת אספת מי השתייה.

בדיקות כימיה ומיקרוביולוגיה למי תהום בשיטות Standard Method ו-EPA האמריקאי.

מים הם משאב הכרחי במפעלי תעשייה ותהליכי ייצור רבים.
המומחים שלנו מנתחים את איכות מי התהליך בהתאם לתקנות בריאות העם, כל זאת על מנת להבטיח את איכות המוצרים.

כמשאב למי שתייה, מים עיליים דורשים הגנה מיוחדת.
בקטוכם מפקחת על איכות המים בנחלים, נהרות ואגמים טבעיים מטעם חברות שונות והרשויות.

בקטוכם תומכת בעיריות ובחברות בניטור שפכים.
בעזרת הדוגמים שלנו וניתוח הדגימות במעבדה, אנו מבטיחים לתרום להגנת הסביבה.

מחלת הלגיונרים (Legionellosis) היא מחלה זיהומית הנגרמת על ידי החיידק ליגיונלה פנאומופילה.
אנשים באים במגע עם חיידקים אלה לא רק באמצעות מתקני מי שתייה.
חיידקי ליגיונלה אלו עלולים להפוך למפגע בריאותי גם במי תהליך, בשפכים ובמי קירור.
על מנת להבטיח את בריאות הציבור, אנו תומכים בניטור איכות המים עם מגוון מקיף של שירותים אנליטיים.

מכשיר הדיאליזה מכיל כלי אגירה בעל ממברנה חדירה למחצה, שבצידה האחד זורם דמו של המטופל ובצדה השני נוזל דיאליזה.
אנו מבצעים בדיקות אנדוטוקסינים ממכונות דיאליזה ומי סחרור במכונים ובבתי חולים על מנת להבטיח את בריאות החולים.