איכות הסביבה – אויר

מידע נוסף

בקטוכם מציעה מגוון רחב של בדיקות אוויר, ניטור, דיגום וגזים לשמירה על הסביבה ואיכות החיים.
אנו עושים שימוש במגוון רחב של שיטות בינלאומיות מוסמכות, המוכרות על-ידי הרגולטור בישראל, לבדיקה של גזי קרקע, פליטות ממקורות נייחים (ארובות) וניידים (תחבורה), איכות אוויר פתוח (סביבתי), אוויר במקומות עבודה (גהות תעסוקתית), דליפת חומרים אורגניים נדיפים מרכיבי ציוד (LDAR) ועוד.

קטגוריות

אוויר תוך מבני (Indoor Air Quality) נבדק באמצעות קניסטר, בשיטה TO-15 לזיהוי נוכחות מזהמים נדיפים. מזהמים אלה מתגלים בריכוזים של עד 0.5ppv, בסריקה של כ-60 חומרים באופן כמותי.

מקפידים  על ביצוע הבדיקות בהתאם לנוהל המשרד להגנת הסביבה.
בדיקת תקינות ארובה, כתיבת תכנית דיגום שנתית לארובות המפעל, ביצוע דיגום ארובות בשטח,
ביצוע האנליזות במעבדתנו המוסמכת והפקת דו"ח דיגום מלא.
התהליך כולו מבוצע על ידי צוותי שטח בלווי צוות משרד מקצועי המעורה בדרישות הרגולטור, תוך
לווי צמוד הסבר מפורט ללקוח בכל שלבי התהליך.
בנוסף ניתנת תמיכה מלאה על ידי אנשי המעבדה שלנו בכל הנוגע לתוצאות האנליזות.

ניטור האוויר כולל בתוכו דיגום ובדיקות של מזיקים כגון: אבק, ממיסים אורגנים, מתכות, שמנים,
חומצות, גזי הרדמה, ואסבסט.
באמצעות ציוד ניטור מתקדם, ומכשור מעבדה מתקדם, אנו מבצעים
דיגום אוויר בשטח ואנליזות.