איכות הסביבה – מעבדה לבדיקות קרקע

מידע נוסף

בדיקות קרקע הן מרכיב מרכזי בפרויקטים של סקרי קרקעות ושיקום קרקעות.
אנו מתמחים בביצוע דיגום ואנליזות לקרקע בשיטות מתקדמות ובשימוש במכשור מתקדם – ICP, GC-MS, HPLC, LC-MS.
בקטוכם היא השותפה המובילה עבור חברות הבנייה והתשתיות המובילות בישראל, יועצי קרקע, רשויות מקומיות, המשרד להגנת הסביבה ועוד.

בקטוכם נותנת שירותי מעבדה לבדיקות קרקע ודיגום קרקע.

קטגוריות

בני אדם ובעלי חיים עלולים להיחשף למזהמים ממגע עם הקרקע, עם הגזים הנפלטים ממנה או ממי תהום המחלחלים דרכה.

אנו מבצעים דיגום ואנליזות למגוון מזהמי קרקע בשיטות מוכרות על-ידי המשרד להגנת הסביבה, בהתאם להנחיות 1 TIER של ה-IRBCA.

 • VOC לפי שיטהEPA 8260
 • SVOC לפי שיטהEPA 8270
 • TPH לפי שיטהEPA 418.1
 •  Aniline & Aniline Derivatives
 • Phenols
 •  Phthalate Esters Nitrosamines
 • PCBs
 • Nitro Aromatics and Cyclic Ketones
 • PAH – Polynuclear Aromatic Hydrocarbons
 • Halo Ethers
 •  Chlorinated Hydrocarbons
 • Organophosphorus Pesticides
 • Petroleum waste
 •  All base, Neutral and Acid Priority Pollutant

מקורות הזיהום של פחממנים אלו הם מפעלי התעשייה הכימית-תהליכית, בתי זיקוק, מסופי דלקים, מוסכים ועוד.

 • GRO – Gasoline Range Organics
 • DRO – Diesel Range Organics
 • ORO – Oil Range Organics

ניתן לבצע סריקה של עד 34 מתכות ומינרלים בעיכול חומצי לפי EPA 6010 או במיצוי מימי לפי תקן אירופאי EN 12457/2.

בדיקת שאריות חומרי נפץ בקרקע, המבוססת על עקרונות שיטה EPA 8095, לזיהוי החומרים –
HMX, RDX, 1,3,5-Trinitobenzen, 3,5-Dinitroaniline, 1,3-Dinitrobenzen, Tetryl, 2,4,6-Trinitrotoluene , 2,6-Dinitrotoluene, 2-Nitrotoluene, 4-Nitrotoluene-

דיגום גזי קרקע באמצעות קניסטרים וביצוע אנליזה בשיטה TO-15.
ניתן לדגום גזי קרקע לזיהוי VOC שמקורם בדלקי ובממסים אורגניים, פחממני דלק נדיפים, בנזין, סולר בנזן, אתיל בנזן, טולואן, קסילן, (BTEX (MTBE ועשרות פחמימני דלק ותוצרי פירוק נוספים.