בדיקות אלכוהול בקטוכם

מידע נוסף

יבואן אלכוהול , יש לנו חדשות בשבילך , בקטוכם בשירות חדש בדיקות יין ואלכוהול ליקבים וליבואנים .

מעכשיו אפשר להנות ממגוון שירותים בתחום בדיקות המעבדה , המעבדה היא מובילה בתחומה